Het voorstel “Het jaar van de waarheid” van Hans Heijnen kreeg een ontwikkelingssubsidie in het kader van Teledoc (NTR, CoBO, Filmfonds).

Share